Original title: Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Výroba, použití, nespotřebované zásoby, odpady, hot spots, kontaminovaná místa, emisní inventura
Authors: Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Kohoutek, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Adamec, Vladimír ; Machálek, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Čupr, Pavel ; Petira, Oldřich ; Matoušek, Jiří ; Matoušek, Milan ; Holoubek, Ivan
Document type: Final reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Analýza oblastí pro hodnocení chemických látek v rámci implementace Stockholmské úmluvy zahrnuje legislativu, výrobu, import/export, použití, zásoby a kontaminovaná místa. V rámci těchto oblastí je zkoumáno zacházení s jednotlivými skupinami POPs látek.
Keywords: air pollution; area pollution; atmospheric emission; chemical substances management; contamination; Czech Republic; emission of dangerous substances; export; import; information system; inventory; landfill; load monitoring; persistent organic pollutant; pesticide; polychlorinated biphenyls; production of chemicals; recording of substances; state administration; Stockholm Convention; traffic emission; waste; bifenyly polychlorované; dovoz; emise atmosférické; emise látek nebezpečných; emise z dopravy; inventarizace; kontaminace; látka organická persistentní; monitorování zátěže; nakládání s látkami chemickými; odpady; pesticid; registrace látek; skládka; správa státní; systém informační; výroba látek chemických; vývoz; znečištění ovzduší; znečištění území; úmluva Stockholmská; Česká republika
Project no.: GF/CEH/01/003 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYNTY

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125677


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share