Original title: Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Legislativa. limity
Authors: Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Sáňka, Milan ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Machálek, Pavel ; Novák, Jiří ; Holoubek, Ivan
Document type: Final reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Přehled právních předpisů, které upravují nakládání s persitentními organickými látkami a jejich monitorování ve složkách životního prostředí. Jsou uvedeny nezbytné změny, které bude nutné v české legislativě provést, aby byla v souladu s předpisy Evropské unie.
Keywords: Czech Republic; EU legislation; information system; inventory; legislation; Ministry of the Environment; persistent organic pollutant; POPs; state administration; Stockholm Convention; inventarizace; legislativa; legislativa EU; látka organická persistentní; Ministerstvo životního prostředí; POPs; správa státní; systém informační; úmluva Stockholmská; Česká republika
Project no.: GF/CEH/01/003 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYP0L

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125674


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share