Original title: Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Solární tepelné systémy a tepelná čerpadla pro ohřev pitné vody
Authors: E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Document type: Final reports
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Projekt se zabývá porovnáním tepelných solárních systémů s tepelnými čerpadly typu vzduch - voda. Systémy jsou porovnány z hlediska technického, ekonomického a environmentálního. Závěrečná zpráva za projekt obsahuje shrnutí prací za jednotlivé roky projektu, dosažené výsledky a odkazuje na publikace vzešlé z projektu. Výsledky projektu mohou přispět k zhospodárnění provozu chladicích zařízení a tím ke snížení emisí skleníkových plynů,. Zpráva obsahuje doporučení pro výběr podporovaných systémů v rámci dotační politiky.
Keywords: air conditioning; ammonia; electric energy saving; energy saving; heat pump; refrigeration; refrigeration plant; residual heat; secondary energy source; amoniak; chlazení; klimatizace; teplo odpadní; zařízení chladicí; zdroj energie druhotný; úspora energie; úspora energie elektrické; čerpadlo tepelné
Project no.: SP/3g3/148/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSGS

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125576


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share