Original title: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hudáková, Věra
Document type: Final reports
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Shrnutí výsledků z jednotlivých subprojektů. Jsou prezentovány výstupy spojené s projektem
Keywords: biodegradable plastic; biodegradable waste; car wreck; contaminated land; database; electrical and electronic waste; garbage crusher; hazardous waste; installation; kitchen waste; LCA; legal regulations; life cycle assessment; material flow; prevention of waste generation; recycled material; sewage sludge; technology; tyre; use of wastes as energy source; waste composition; waste composting; waste disposal; waste incineration; waste information system; waste leaching; waste processing facility; waste property; autovrak; databáze; drtič odpadků; elektroodpad; hodnocení cyklu životního; kal čistírenský; kompostování odpadů; LCA; materiál recyklovaný; odpady kuchyňské; odpady nebezpečné; odpady rozložitelné biologicky; odstraňování odpadů; plast rozložitelný biologicky; pneumatika; prevence vzniku odpadů; předpisy právní; složení odpadů; spalování odpadů; systém informační o odpadech; technologie; tok materiálu; vlastnost odpadů; vyluhování odpadů; využití odpadů jako zdroje energie; zařízení; zařízení na zpracování odpadů; zátěž stará
Project no.: MZP0002071102 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYN9Q

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125543


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share