Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Nakládání s čistírenskými kaly - mikrobiologické hledisko
Authors: ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Kyclt, Robin
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Studie se zabývá rozborem rizika přítomnosti patogenních organismů v kalech z ČOV, metodami stanovení bakterií rodu Salmonella spp. a Escherichia coli a rozborem legislativních opatření z hlediska mikrobiologické charakteristiky kalů v EU.
Keywords: bacteria; determination of Escheria coli bacterium; determination of salmonella bacterium; Escheria coli; legislation; microbiology; pathogenic organism; salmonella; sewage sludge; wastewater treatment plant; bakterie; Escheria coli; kal čistírenský; legislativa; mikrobiologie; organismus patogenní; salmonella; stanovení bakterie Escheria coli; stanovení bakterie salmonella; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007JM4H

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125445


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share