Original title: Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva‚ atd
Authors: Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Slejška, Antonín ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Plíva, Petr ; Abraham, Zdeněk ; Jelínek, Antonín
Document type: Studies
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Rámcová metodika pro nakládání s biodegradabilními odpady. Rozebírá produkci, způsoby nakládání, prevenci, dovoz a vývoz a zařízení pro nakládání s BRO. Dále doporučuje způsoby nakládání s BRO a navrhuje min. standardy, pilotní projekty - využití BRO ze zemědělsky neobhospodařovaných ploch pro zvýšení výkonnosti stávajících bioplynových stanic, využití technologie kompostování na malých hromadách (faremní kompost) pro přeměnu BRO z údržby parků, rekreačních ploch a sportovišť. Poskytuje vzorové příklady nakládání s odpady z ČR a EU.
Keywords: agricultural waste; biodegradable waste; fishing; gamekeeping; garden waste; implementation programme; waste management plan; wood waste; myslivost; odpady dřevní; odpady rozložitelné biologicky; odpady zahradní; odpady ze zemědělství; plán OH; program realizační; rybářství
Project no.: ES/82/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007JQ5K

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125405


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share