Original title: Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů
Authors: Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Svobodová, Zdeňka ; Kroupová, Hana ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Veleba, Petr ; Pešičková, Kateřina ; Kozubek, Petr
Document type: Final reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. V roce 2004 byly doplněny informace o stavu znečištění horninového na vybraných lokalitách Rožmitál pod Třemšínem, Holostřevy a Lhenice, byly sledovány zátěže vodních nádrží a toků na lokalitách: rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a řeka Skalice. Byly porovnány výsledky analýz jednotlivých matric ve vybraných lokalitách s výsledky získanými v uplynulých letech. Provedeny byly odhady distribučních koeficientů mezi jednotlivými složkami (zemina/podzemní voda, podzemní voda/povrchová voda, povrchová voda/sediment, sediment/vodní organismy, odhady přijatelné úrovně znečištění (sanačních limitů) a diskuse vhodných sanačních metod pro tetovací lokality.
Keywords: aquatic environment; aquatic organism; fish; food chain; hazardous substance; hazardous waste; Orlík reservoir; PCB; PCBs disposal; PCBs pollution; PCBs removal; polychlorinated biphenyls; pond; river; water reservoir; bifenyly polychlorované; látka nebezpečná; nádrž vodní; odpady nebezpečné; odstraňování PCBs; organismus vodní; PCB; prostředí vodní; rybník; ryby; VD Orlík; znečištění PCBs; řeka; řetězec potravní
Project no.: VaV/730/1/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0077OS3

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125371


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share