Název: Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech
Autoři: RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Polívka, František ; Kyjanková, Radana ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: Zpráva hodnotí současný systém evidenčních a reportingových procesů prováděných na základě zákona o odpadech a zákona o obalech. Hodnocení těchto procesů je základem pro návrh řešení, který spočívá v zavedení systému sběru informací prostřednictvím upraveného sjednoceného formuláře pro evidenci produkce a nakládání s odpady původců odpadů. navržený proces sběru dat moderním systémem sběru dat prostřednictvím on-line internetové aplikace nahrazuje dosud používané formuláře MŽP a ČSÚ. Cílem je zpřístupnit všem zúčastněným subjektům v systému nakládání s odpady relevantní informace a navrhnout zjednodušenou administrativu spojenou s podáváním a zpracováním hlášení pomocí předdefinovaných číselníků a kontrol. Hlavním výstupem z projektu je řešitelská dokumentace a uživatelská příručka testovaná v pilotním projektu. Závěry z pilotního projektu upravují konečnou verzi návrhu internetové aplikace pro evidenci produkce nakládání s odpady na úrovni obcí v oblasti komunálního odpadu.
Klíčová slova: evidence odpadů; nakládání s obaly; nakládání s odpady; obec s působností rozšířenou; odpady z obalů; povinnost informovat; reporting; zákon o obalech; zákon o odpadech; municipality with extended competence; obligation to inform; packaging act; packaging management; packaging waste; reporting; waste act; waste handling; waste registration
Číslo projektu: VaV/720/17/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007LSOT

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125331


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet