Original title: Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
Authors: ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Vokurková, Hana ; Petříková, Jana ; Novák, František ; Pospíchalová, Dana ; Štrancová, Jana ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Document type: Progress reports
Year: 1998
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje závěrečné zprávy: Etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování II; Etapa E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení; Etapa E03 - Analýzy doprovodných vzorků k měření emisí těžkých kovů. Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.
Keywords: air pollution; analysis; CLRTAP Convention; combustion of fuel; Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution; Czech Republic; dust emission; emission; emission factor; flue ash; fly ash; fossil fuel; heavy metals; issues; pollution of heavy metals; pollution sources; slag; analýza; emise; emise prachu; faktor emisní; kovy těžké; palivo fosilní; popílek; spalování paliva; struska; zdroje znečištění; znečištění kovy těžkými; znečištění ovzduší; znečištění vzduchu; Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států; úmluva CLRTAP; Česká republika
Project no.: VaV/520/1/97

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007GZ9C

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123609


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share