Název: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika kalů z čistíren odpadních vod
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: Kaly z komunálních ČOV jsou samostatnou složkou biologicky rozložitelných odpadů. Podle současného vývoje a trendu v přípravě předpisů v EU a jejich implementaci v ČR vyvstává jednoznačná potřeba komplexního přístupu a společného řešení s ostatními biologicky rozložitelnými odpady. Nezbytným vstupem pro řešení je soustavné získávání aktuálních údajů a informací o množství a složení kalů, o stavu kalového hospodářství významných producentů kalu v členění za republiku a v jednotlivých regionech a o způsobu nakládání s kaly ve vazbě na jejich složení. Na základě analýz získaných dat je třeba zajistit zpracování podkladů pro kaly z čistíren odpadních vod řešící podpory úpravy kalů včetně jejich hygienizace, použití upravených kalů na zemědělské půdě a jiné způsoby využití kalů v současnosti i do výhledu.
Klíčová slova: hospodářství kalové; kal čistírenský; kalové hospodářství; odpady rozložitelné biologicky; právní předpisy; předpis ES; předpisy právní; biodegradable waste; EC regulation; legal regulations; sewage sludge; sludge management
Číslo projektu: MZP0002071102 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDV3F

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120070


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-08-17, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet