Original title: Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů: Poloprovozní ověření technologií
Authors: ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka
Document type: Technical reports
Year: 1991
Language: cze
Abstract: Ověření technologie zpracování neutrálních kalů kyselým loužícím postupem za účelem získání podkladů pro projekci provozního zařízení. Příprava reálného výluhu barevných kovů. Obsahuje popis technologie, vstupní suroviny, přípravu zkoušky a zhodnocení poloprovozu. Je předkládán návrh technologie hydrometalurgického zpracování neutralizačních kalů.
Keywords: non-ferrous metals; sludge disposal; surface treatment; technology; kovy barevné; technologie; zneškodňování kalu; úprava povrchová
Project no.: B.1.3.07.1

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LCZ4V

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120058


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Technical reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share