Original title: Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Ekonomické hodnocení pilotních projektů instalace geotermálních systémů
Authors: CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem prací bylo vybrat a vyhodnotit z různých pohledů možnosti využití geotermálních zdrojů energie pro vytápění. Byly ekonomicky vyhodnoceny varianty řešení zásobování objektů energií v posuzovaných lokalitách.
Keywords: alternative energy source; Czech Republic; economic appraisal; geological environment; geothermal bore; geothermal energy; groundwater; heat pump; heating; modelling; models; residual heat; solar energy; solar energy sources; thermal water; energetické zdroje sluneční; energie geotermální; energie solární; hodnocení ekonomické; modelování; modely; prostředí horninové; teplo odpadní; voda podzemní; voda termální; vrt geotermální; vytápění; zdroj energie alternativní; Česká republika; čerpadlo tepelné
Project no.: VaV/630/3/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E1SZ7

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120036


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share