Original title: Dokončení edice půdních map ČR
Authors: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Němeček, Jan ; Šefrna, Luděk ; Sedláček, Jan ; Tomášek, Milan ; Janderková, Jana
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Projekt řeší kompletaci nedokončené edice půdních map v rámci "Souboru map geofaktorů životního prostředí" vydávaných ČGÚ. K řešení se využívají prvky gisové tvorby map, finálním výstupem projektu bude digitální vektorová vrstva půdních jednotek na subtypové úrovni, které budou centrálně ukládány v půdní mapové databázi MŽP a AOPK ČR. V prvním roce řešení projektu byl vypracován podrobný metodický postup řešení projektu a k jeho ověření byla podle přijaté metodiky sestavena už v digitální vektorové formě s polygony areálů půdních jednotek půdní mapa 1 : 50 000, list 24 – 24 Prostějov.
Keywords: atlas of soils; classification of soils; geographic information systems; geographical information system; GIS; land; soil; soil map; atlas půd; gis; GIS; klasifikace půd; mapa půdní; půda; systém informační geografický
Project no.: VaV/640/5/01

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E0WJ0

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120021


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share