Název: Dokončení edice půdních map ČR
Autoři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Němeček, Jan ; Šefrna, Luděk ; Sedláček, Jan ; Tomášek, Milan ; Janderková, Jana
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2001
Jazyk: cze
Abstrakt: Projekt řeší kompletaci nedokončené edice půdních map v rámci "Souboru map geofaktorů životního prostředí" vydávaných ČGÚ. K řešení se využívají prvky gisové tvorby map, finálním výstupem projektu bude digitální vektorová vrstva půdních jednotek na subtypové úrovni, které budou centrálně ukládány v půdní mapové databázi MŽP a AOPK ČR. V prvním roce řešení projektu byl vypracován podrobný metodický postup řešení projektu a k jeho ověření byla podle přijaté metodiky sestavena už v digitální vektorové formě s polygony areálů půdních jednotek půdní mapa 1 : 50 000, list 24 – 24 Prostějov.
Klíčová slova: atlas půd; gis; GIS; klasifikace půd; mapa půdní; půda; systém informační geografický; atlas of soils; classification of soils; geographic information systems; geographical information system; GIS; land; soil; soil map
Číslo projektu: VaV/640/5/01

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E0WJ0

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120021


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-08-17, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet