Original title: Výzkum možností aplikace norem DIN 18915-20 (Technologie vegetačních úprav v krajině) do systému norem ČSN
Authors: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Červenka, Jaroslav ; Bulíř, Pavel
Document type: Final reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Soubor sedmi německých norem DIN 18915-20:2002, které byly přeloženy do češtiny, odborně upraveny a opatřeny národními poznámkami pro podmínky ČR. Tyto návrhy jsou dále technicky upraveny podle pokynů ČSNI Praha tak, aby mohly být po schválení převzaty jako ČSN DIN 1891. tyto normy řeší okruh technologií vegetačních úprav v krajině počítaje v to i sídla. Konkrétně standardizují práce s půdou, rostliny a jejich výsadby, zakládání trávníku, zajišťování terénu biotechnickými metodami, rozvojovou a údržbovou péčí o vegetaci, a také ochranu vegetace a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Keywords: grass; land; landscape; planting; protection of vegetation; soil; standard; vegetation; krajina; norma; ochrana vegetace; půda; trávník; vegetace; výsadba
Project no.: SK/670/2/04 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LF4MB

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119991


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share