Original title: Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
Authors: TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Document type: Final reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Popis činnosti spoluřešitelů. GFÚ - kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR. CITYPLAN - rozbor vývoje cen energií a předpověď dalšího vývoje do roku 2016, instalace tepelných čerpadel. Zprávy o činnosti ČGS a Geofondu v rámci řešení úkolu. ČVUT - přehled řešených projektů, možnosti využití zemního plynu pro pohon tepelných čerpadel na geotermální energii. TERRATEST - databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin v moravské části Vídeňské pánve, databáze nejhlubších vrtů s měřenými teplotami hornin v oblasti Vídeňské pánve a Karpatské předhlubně, doplnění databáze vrtů s měřenými teplotami hornin o popis současného technického stavu objektů s přihlédnutím na jejich případné využití jako zdrojů geotermální energie, databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin z území bývalého Severomoravského kraje.
Keywords: alternative energy source; Czech Republic; energy price; geological environment; geothermal bore; geothermal energy; groundwater; heat pump; hot water; residual heat; solar energy; solar energy sources; cena energie; energetické zdroje sluneční; energie geotermální; energie solární; prostředí horninové; teplo odpadní; voda podzemní; voda teplá; vrt geotermální; zdroj energie alternativní; Česká republika; čerpadlo tepelné
Project no.: VaV/630/3/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E0WZS

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119981


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share