Original title: Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování
Authors: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Penížek, Vít ; Janků, Jaroslava ; Němeček, Jan ; Kozák, Josef
Document type: Progress reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Výsledky řešení za rok 2005, kdy byly řešeny dva úkoly a) monitoring půdních charakteristik, u nichž lze předpokládat určitou dynamiku v rozsahu sledovaného období a b) dokončení digitální mapy půd zájmového území JETE. Půdní mapy tvoří přílohy ke zprávě.
Keywords: anthropogenic load; humus; land; land use; NPP Temelín; nuclear power plant; sampling; soil; soil analysis; soil map; soil quality; vulnerability of landscape; analýza půdy; elektrárna jaderná; humus; JE Temelín; kvalita půdy; mapa půdní; půda; využití půdy; vzorkování; zranitelnost krajiny; zátěž antropogenní
Project no.: VaV/640/8/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LD887

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119971


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share