Název: Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti
Autoři: Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Markent, s.r.o. ; Vysoká škola ekonomická v Praze ; MV ČR, Praha ; EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; AD Vision, s.r.o., Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: Identifikace a popis hlavních rizikových faktorů vývoje OH obcí ve světle naplňování požadavků nové právní úpravy a realizace programových dokumentů na národní a krajské úrovni. Návrh nástrojů pro analýzu očekávaných rizik. Zpráva obsahuje věcnou a metodologickou stránku řešení, hodnocení stavu a trendy v systému odpadového hospodářství obcí v ČR. Předpokládaný vývoj systému do roku 2020 a klíčové faktory, které jej ovlivňují. Zpráva obsahuje různé scénáře vývoje systému a doporučení, která by mohla zvrátit nepříznivý vývoj.
Klíčová slova: hospodářství odpadové; legislativa k odpadům; obec; odpady komunální; prognóza; SWOT analýza; municipal waste; municipality; prognosis; SWOT analysis; waste legislation; waste management
Číslo projektu: SL/7/102/05 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDE5G

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119902


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-08-17, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet