Original title: Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů‚ návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí)
Authors: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Smítka, D. ; Melicharová, A. ; Kotásková, Pavla ; Kupec, Petr ; Synková, Jana ; Hrůza, Petr ; Vyskot, Ilja ; Stíbal, František
Document type: Progress reports
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Výsledky průzkumu antropogenního narušení vodního režimu v povodích toků Hučinka a Lesní potok. Výsledky řešení vlivu lesní dopravní sítě na poškození lesních ekosystémů a antropogenního narušení v transportním segmentu lesní správy Stožec. Bylo provedeno hodnocení celospolečenských funkcí lesa.
Keywords: anthropogenic activity; erosion control; flood control; forest ecosystem; forest function; forest road; forest stand; groundwater; landscape function; NP Šumava Mts.; remote sensing; revitalisation; revitalization; surface water; water course; water erosion; water regime; cesta lesní; ekosystém lesní; eroze vodní; funkce krajiny; funkce lesa; NP Šumava; ochrana protierozní; ochrana před povodněmi; ochrana půdy proti erozi; porost lesní; protipovodňová ochrana; revitalizace; režim vodní; tok vodní; voda podzemní; voda povrchová; vodní eroze; činnost antropogenní
Project no.: SM/2/25/04 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E1710

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119871


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share