Original title: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Hodnocení složení a vlastností odpadů
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Hoch, Karel ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Sirotková, Dagmar ; Kulovaná, Marie
Document type: Progress reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Práce projektu zahrnují tři samostatné okruhy problémů: hodnocení ekotoxicity odpadů s ověřováním vybraných kontaktních testů, včetně metody s luminiscenčními bakteriemi, na konkrétních druzích odpadů. Další oblastí byla problematika organického uhlíku a stanovení kyselinové neutralizační kapacity. V souvislosti s vědecko–technickým vývojem v oblasti hodnocení vlastností a využití odpadů a novými právními předpisy byly třetím okruhem práce na aktualizaci vybraných metodických pokynů.
Keywords: chemical analysis; chemical composition; ecotoxicity; ecotoxicological test; methodical instruction; waste composition; waste property; waste sampling; analýza chemická; ekotoxicita; pokyn metodický; složení chemické; složení odpadů; vlastnost odpadů; vzorkování odpadů; zkouška ekotoxikologická
Project no.: MZP0002071102 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDV1P

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119814


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share