Original title: Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
Authors: EkoWATT, Praha
Document type: Progress reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje 2 přílohy k závěrečné zprávě projektu. Příloha 11: SWOT analýza - Analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie. Příloha 12: Katalogové listy - Vzorové instalace elektráren.
Keywords: alternative energy; alternative energy source; biomass; cogeneration; cogeneration of electric power and heat; combined heat and power production; electric power; electric power generation; geothermal energy; Moon activity; photovoltaic technology; renewable energy source; solar energy; solar energy sources; solar power plant; Sun activity; thermal sea power; tide; water energy; wind energy; biomasa; elektrárna sluneční; energetické zdroje sluneční; energie alternativní; energie elektrická; energie geotermální; energie sluneční; energie tepelná mořská; energie vodní; energie větrná; kogenerace; příliv a odliv; technologie fotovoltaická; výroba energie elektrické; výroba tepla a energie kombinovaná; zdroj energie alternativní; zdroj energie obnovitelný; činnost Měsíce; činnost Slunce
Project no.: SN/3/158/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E3466

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119765


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share