Název: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Klíčová slova: autovrak; databáze; databázové systémy; datová základna; drtič odpadků; elektroodpad; hodnocení cyklu životního; instalování; kal čistírenský; kompostování odpadů; LCA; materiál recyklovaný; odpady kuchyňské; odpady nebezpečné; odpady rozložitelné biologicky; odstraňování odpadů; plast rozložitelný biologicky; pneumatika; prevence vzniku odpadů; právní předpisy; předpisy právní; složení odpadů; spalování odpadů; systém informační o odpadech; technologie; tok materiálu; vlastnost odpadů; vyluhování odpadů; využití odpadů jako zdroje energie; zařízení; zařízení na zpracování odpadů; zátěž stará; biodegradable plastic; biodegradable waste; car wreck; contaminated land; database; database systems; electrical and electronic waste; equipment; garbage crusher; hazardous waste; installation; kitchen waste; LCA; legal regulations; life cycle assessment; material flow; prevention of waste generation; recycled material; sewage sludge; technology; tyre; use of wastes as energy source; waste composition; waste composting; waste disposal; waste disposal services; waste incineration; waste information system; waste leaching; waste processing facility; waste property
Číslo projektu: MZP0002071102 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N8PY5

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119010


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet