Original title: Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
Authors: 1. LF UK Praha ; VFU Brno ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Document type: Final reports
Year: 2006
Language: cze
Abstract: V roce 2006 byla pozornost zaměřena na další potenciální zdroje kontaminace řeky Labe - významné přítoky. Sledovány byly lokality nacházející se v dolních částech sledovaných přítoků v blízkosti jejich ústí do Labe. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť. Sledovány byly toky: Orlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina, Vltava.
Keywords: chub; contamination; Elbe basin; Elbe river; fish contamination; freshwater fish; indicators of water quality; water quality assessment; hodnocení kvality vody; indikátory kvality vody; jelec tloušť; kontaminace; kontaminace ryb; Labe; povodí Labe; ryba sladkovodní
Project no.: VaV/650/5/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N7OU9

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118862


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share