Original title: Program Teplice II: Sociologická studie
Authors: Gabal, Analysis and Consulting, Praha
Document type: Progress reports
Year: 2000
Language: cze
Abstract: Studie řeší otázku, zda existují společenské respektive sociologicky sledovatelné vlivy s přímým či nepřímým vlivem na zdravotní stav, které mohou zvyšovat zdravotní rizika specificky v okrese Teplice. Je zkoumán fenomén environmentálního stresu - reakce obyvatel na nepříznivý stav životního prostředí s jeho možnými nepříznivými důsledky pro zdravotní stav a nemocnost. Proběhlo zmapování populace okresu Teplice z hlediska složení, způsobu života a postojů ve srovnání s celkem populace ČR.
Keywords: air pollution; effect on health; immunity; lifestyle; mortality; Northern Bohemia; phonetics; pregnancy; questionaire; sociological survey; stress; Teplice; Teplice programme; Teplice programme II; dotazník; fonetika; imunita; mortalita; program Teplice; program Teplice II; průzkum sociologický; styl životní; Teplice; těhotenství; vliv na zdraví; znečištění ovzduší; znečištění vzduchu; úmrtnost; Čechy severní
Project no.: VaV/340/1/97

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S3JIZ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118790


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share