Original title: Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 59/10 ze spalovací zkoušky na kotli Atmos - bukové dřevo VZ 430/08 - simulace provozu kotle bez akumulačního výměníku
Authors: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku při jmenovitém výkonu kotle.
Keywords: air pollutant; black coal; brown coal; combustion plant; emission factor; emission of pollutants; heating; heavy metals; household; persistent organic pollutant; polycyclic aromatic hydrocarbon; POP; waste from incineration; domácnost; emise látek znečišťujících; faktor emisní; hnědé uhlí; kovy těžké; látka organická persistentní; látka znečišťující ovzduší; odpady ze spalování; POP; uhlovodík aromatický polycyklický; uhlí hnědé; uhlí černé; vytápění; zařízení spalovací
Project no.: SP/1a2/116/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5INR

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118648


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share