Original title: Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Problematika inventarizace emisí z malých spalovacích zdrojů v domácnostech
Authors: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Modlík, Miloslav
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Autoři zprávy docházejí k závěru, že pokud mají být emise znečišťujících látek vzniklé spalováním v malých spalovacích zdrojích podchyceny a objektivně hodnoceny musí dojít ke změně používané metodiky a k vytvoření nových postupů stanovení aktivitních údajů.
Keywords: air pollutant; black coal; brown coal; combustion plant; emission factor; emission of pollutants; heating; heavy metals; household; persistent organic pollutant; polycyclic aromatic hydrocarbon; POP; waste from incineration; domácnost; emise látek znečišťujících; faktor emisní; hnědé uhlí; kovy těžké; látka organická persistentní; látka znečišťující ovzduší; odpady ze spalování; POP; uhlovodík aromatický polycyklický; uhlí hnědé; uhlí černé; vytápění; zařízení spalovací
Project no.: SP/1a2/116/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5IVN

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118647


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share