Název: Revitalizace systémů trvalé vegetace v zemědělské krajině: Revitalizace systému trvalé vegetace
Autoři: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Bulíř, Pavel ; Suchara, Ivan
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 1993
Jazyk: cze
Abstrakt: Práce představuje na úrovni studie řešení revitalizace systému trvalé vegetace v povodí Poráku v okrese Jičín. Území analyzuje z pohledu hospodářského, ekologického a sociálního se zvláštním zřetelem k úloze trvalé vegetace v tvorbě a využití krajiny. Vyvozuje předpoklady pro budoucí funkci a uspořádání zájmového území.
Klíčová slova: obnova krajiny; porost trvalý; program revitalizace; systém územní stability ekologické; vegetace; ÚSES; landscape recovery; permanent vegetation; revitalisation programme; territorial system of ecological stability; TSES; vegatation
Číslo projektu: GA/1180/93 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S1TU3

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118460


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet