Original title: Revitalizace systémů trvalé vegetace v zemědělské krajině: Revitalizace systému trvalé vegetace
Authors: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Bulíř, Pavel ; Suchara, Ivan
Document type: Progress reports
Year: 1993
Language: cze
Abstract: Práce představuje na úrovni studie řešení revitalizace systému trvalé vegetace v povodí Poráku v okrese Jičín. Území analyzuje z pohledu hospodářského, ekologického a sociálního se zvláštním zřetelem k úloze trvalé vegetace v tvorbě a využití krajiny. Vyvozuje předpoklady pro budoucí funkci a uspořádání zájmového území.
Keywords: landscape recovery; permanent vegetation; revitalisation programme; territorial system of ecological stability; TSES; vegatation; obnova krajiny; porost trvalý; program revitalizace; systém územní stability ekologické; vegetace; ÚSES
Project no.: GA/1180/93 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S1TU3

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118460


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share