Original title: Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Druhý audit 2010
Translated title: Audit of the National Repository of Grey Literature (NRGL) in NTK using DRAMBORA tool: Second audit 2010
Authors: Národní technická knihovna
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze, eng
Abstract: Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.
Keywords: audit; data protection; digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects; repository; risks; software; audit; digitální knihovny; hodnocení; Národní úložiště šedé literatury; ochrana dat; projekty; repozitář; rizika; software; šedá literatura
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-111523


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Reports > Progress reports
 Record created 2012-04-13, last modified 2018-07-30


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share