Sborníky

Nejnovější přírůstky:
2019-11-25
10:16
Archaeologia historica 51. 100 let české a slovenské archeologie středověku. Státní hrad Křivoklát 23.-26. 9. 2019. Sborník abstraktů
Maříková-Kubková, Jana ; Válová, Katarína
51. konference Archaeologia Historica byla věnována stému výročí založení Státního archeologického ústavu v Praze. Byla rozdělena na témata, která se věnovala historii archeologických institucí, metodologickému vývoji oboru, dlouhodobě zkoumaným lokalitám a významným osobnostem oboru. Ve vedlejší sekci zazněly příspěvky, které se věnovaly aktuálním výzkumům.

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe
Gabriel, Jiří
The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of fungi in the room.

Úplný záznam
2019-11-25
10:12

Úplný záznam
2019-10-29
17:36
Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality: Sborník abstraktů semináře a workshopu Plodinové a půdní simulační modely
Madaras, Mikuláš ; Mayerová, Markéta ; Menšík, Ladislav
Sborník z vědeckého semináře s mezinárodní účastí, věnovaného dlouhodobým polním pokusům a výzkumu půdní kvality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-10-21
13:34

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Quantitative Approaches to Versification.
Plecháč, Petr ; Barry, P. ; Skulacheva, T. ; Bermúdez-Sabel, H. ; Kolár, Robert
This volume presents a wide range of quantitative approaches to versification. It comprises various methodological perspectives ranging from simple descriptive statistics to advanced machine learning methods (such as support vector machines, random forests or neural networks) as well as material covering a large span of time and languages: from very ancient versifications (Sumerian, Akkadian, Hittie; Ancient Greek), through medieval (Old English, Old Icelandic, Old Saxon) and Renaissance verse to modern experiments (free verse, concrete poetry); from English and Russian through Spanish and German to Portuguese and Catalan. Not only written, but also spoken poetry has been analyzed. The book covers multiple topics. What they all share in common is that versification is being studied in the context of other linguistic phenomena that may affect or determine it. Analyses of large corpora go hand in hand with comparative approaches. It is shown that quantitative approaches can be used for the purpose of authorship attribution, to build reasonable typologies as well as to understand why certain forms play such a dominant roles in our cultural tradition(s).

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to Central European issues. However, they do not not avoid themes that more widely explain the context in which these monuments were created and were functionally applied. An emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in the pan-European context. A novelty of this session was the inclusion of an independent block devoted to Hebrew monuments. The proceedings are divided into three parts, in terms of the religious context of the discussed themes – hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. It contains twenty-five papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the German, Slovak and Polish issues make up a significant share of the work. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Searching for Roots : a Journey Uninterrupted
Uhlíková, Lucie ; Přibylová, I.
This publication presents the search for identity in the connection with music, the papers are attended to the folk and tramp music, and also the music of Africa, Asia and Europe melted into world music.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
From Folklore to World Music
Uhlíková, Lucie ; Přibylová, I.
The papers presented there are colleted here along with an immediate response to some of the views presented at the final discussion.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla ; Zahradníček, Tomáš
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci.

Úplný záznam