Masarykova univerzita

Nejnovější přírůstky:
2016-05-25
10:30
Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu
KUŽELOVÁ, Zdenka ; ŠEVČÍK, Richard ; PŘÍHODA, Jiří ; NASADIL, Petr
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je zaměřená na tradiční lidový oděv na Moravě ve vymezeném časovém období 1850 – 1950, je tedy v tomto smyslu specifická. Je třeba zdůraznit skutečnost, že lidový textil měl svou formu ukládání, kterou je nutno dodržet a které by se měla věnovat samostatná pozornost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-05-25
10:27
Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka ; DUFKOVÁ, Libuše ; ŠEVČÍK, Richard ; SMEJKALOVÁ, Eva ; PŘÍHODA, Jiří
Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr vzorků materiálu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-05-25
09:46
Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka ; ŠEVČÍK, Richard ; VYSKOČILOVÁ, Gabriela ; HANÁČKOVÁ, Pavla ; PŘÍHODA, Jiří ; NASADIL, Petr
Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou uvedeny v metodice „Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-05-25
09:38
Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích
HRUBANOVÁ, Markéta, ; POLÁŠKOVÁ, Hana ; NASADIL, Petr ; KUŽELOVÁ, Zdenka ; PŘÍHODA, Jiří ; ŠEVČÍK, Richard
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvními součástmi a dalšími textilními exponáty. Jejím cílem je vytvořit nástroj pro sledování a měření kontaminace prostředí, ve kterém se předměty pohybují, s cílem omezení rizik, poškození nebo zkrácení životnosti exponátů vlivem nevhodného prostředí. Využívání popsaných postupů umožní sledovat a snižovat znečištění s cílem ochránit jak exponáty tak zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-09-24
10:19

Úplný záznam
2015-09-23
13:51

Úplný záznam